Satser 2024

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2024 3,50 kroner per kilometer — uansett kjørelengde*. Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

* «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er 4,90 kroner per kilometer.

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 1,40 kronene du får betalt per kilometer.

Skattefri kilometergodtgjørelse fra og med 01.01.2024

Egen bil
kr 4,90 per km
Skattefri sats
kr 3,50 per km
Tilhengertillegg
kr 1,00 per km
Tillegg skogs/anleggsvei
kr 1,00 per km
Passasjertillegg
kr 1,00 per km per passasjer
Båt med motor
kr 7,50 per km
Motorsykkel over 125 ccm
kr 2,95 per km
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm
kr 2,00 per km
Snøscooter og ATV
kr 10,00 per km