Privacy Policy - Personvern

Personvern

Det er kun den registrerte bruker som får tilgang til den registrerte BilBuddy.no konto. Kunden og bruker er selv ansvarlig for at brukernavn og passord som gir tilgang til BilBuddy- konto, er utilgjengelig for andre.

Informasjon om kunden som er hentet inn av selger i forbindelse med denne avtale, vil til enhver tid bli behandlet etter gjeldende lover og regler for behandling av slike opplysninger. Personopplysninger blir brukt av BilBuddy AS til å administrerer kundeforholdet, gjennomføring av leveranse av tjenesten og fakturering. BilBuddy AS har også rett til å informere BilBuddy-abonnenter om andre produkter i regi av BilBuddy AS eller i regi av BilBuddy AS sine samarbeidspartnere.

Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret på deg som kunde hos BilBuddy. Ved henvendelse til BilBuddy AS vil Kunden få opplysninger om det som er registrert og hva disse personopplysningene brukes til.

Det tas forbehold om at BilBuddy AS vil kunne være forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter i samsvar med pålegg fra offentlige myndigheter om slik utlevering.

Bruk av posisjon

BilBuddy applikasjonen behøver tilgang til din posisjon. Dine posisjonsdata benyttes kun for å beregne kjørt distanse, samt for å registere når du passerer bomstasjoner.

Tilgang til posisjon i bagrunnen er nødvendig for å registrere turen korrekt når du kjører. Din posisjon registreres kun i bakgrunnen når du kjører, mellom "start tur" og "stopp tur", samt ved innlogging for å vise posisjon på kartet. Du må selv gi tilgang til posisjonen, ved installering av applikasjonen eller på forespørsel i denne.