Tjenesten


Denne applikasjonen kan brukes som et hjelpemiddel i føring av kjørebok. Dette gjøres ved at Bilbuddy logger distansen mellom to punkter ved at du som bruker starter og stopper dine turer.
Denne applikasjonen er gratis å bruke!

Dersom en kombinerer dette med penn og papir vil det å føre kjørebok bli mye enklere.
På Bilbuddy.no vil du også finne en knapp som gir deg muligheten til gratis å laste ned et kjørebokskjema for manuell registrering med penn eller blyant.

Bilbuddy- applikasjonen er ment som en datafangst-modul til webtjenesten Bilbuddy.no. På Bilbuddy.no vil det være enkelt å adressere turene ved å for eksempel; Legge til ekstra passasjer, formål og kunde, dårlig vei, bompenger og parkering med mer.

Ved å aktivisere webtjenesten, vil hele prosessen ved føring av kjørebok via bilbuddy- applikasjonen/web automatiseres og det vil være nok at du som bruker starter og stopper dine turer.

Produktet Bilbuddy.no (webtjenesten) består av en database for innsamling av egne data via Bilbuddy- applikasjonen, en mulighet til å legge inn egne kunder og formål(Personalisering av tjenesten), mulighet til å adressere dine turer med bla. Bom og parkering, mulighet for å legge inn turer manuelt(Dersom man har glemt å bruke Bilbuddy- applikasjonen), samt mulighet til å skrive ut kjøreboken.

Dersom man velger den automatiske løsningen fremfor den manuelle(Kobling av applikasjonen og web-tjenesten) Vil man bli fakturert 58,-/14. dag eller 4.10,- pr. dag(eks. Mva) .For å starte webtjenesten må man sende «Bilbuddy» til 2002 , trykke på linken "koble til" i applikasjonen, eller registrere seg på www.bilbuddy.no. Da vil man motta brukernavn og passord til webtjenesten.
(hver 14. dag ved kontantkort) via CPA (Overtaksert SMS/mobil(Via telefonregningen)).
For å stoppe tjenesten sender du «BILBUDDY STOPP» til 2002 eller melder deg av på din side.

Alle nye brukere av Bilbuddy-app vil motta 14 dager gratis test av webtjenesten på Bilbuddy.no. Dersom tjenesten ikke blir stoppet innen denne perioden(For å stoppe tjenesten sender du «BILBUDDY STOPP» til 2002) Vil tjenesten gå over til et vanlig abonnement(Se pris og vilkår over).
Dersom du har spørsmål rundt tjenesten, kan du nå oss på post@zino.no, eller ved å kontakte oss via vårt kontaktskjema på www.bilbuddy.no.

AvtaleperiodeAvtalen starter når bruker sender «BILBUDDY» til 2002 , trykker på «Koble til» i applikasjonen , eller registrerer seg på www.bilbuddy.no.
Avtalen kan sies opp når som helst ved å sende «BILBUDDY STOPP» til 2002 eller stoppe fornyelse på «Min side»Fornyelse


Hvis ingen av partene har sagt opp avtalen innen forrige faktureringsperiode , vil kundeforholdet bli fornyet og fakturert for nye 12 mnd.(Kort/Faktura) eller 14 dager (CPA)
Mislighold fra Selgers side og ansvarsbegrensning

Bilbuddy.no og Bilbuddy-applikasjonen er et varemerke som eies av Bilbuddy AS. Bilbuddy AS AS står ansvarlig for driften av denne tjenesten og tilstreber at de leverte tjenestene skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet. Bilbuddy AS kan imidlertid ikke garantere for 100 % oppetid eller tilgjengelighet i form av oppdatering av informasjon, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller økonomisk tap, herunder indirekte tap, som Kunden måtte bli påført som følge av eventuell nedetid, enten dette skyldes feil hos Bilbuddy eller Bilbuddy sine eksterne partnere. Ved nedetid som er forårsaket av Bilbuddy AS eller Bilbuddy sine samarbeidspartnere, som har en varighet ut over 48 timer, har kunden rett på forholdsmessig prisavslag. Nedetiden må meldes skriftlig av Kunden via e-post (Post@zino.no) eller faks (21420301) til Bilbuddy AS. Nedetidens varighet regnes fra tidspunktet slik melding er mottatt av Bilbuddy ved Bilbuddy AS.
Bilbuddy AS kan ikke stilles ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av tredjepart eller Bilbuddy AS sine samarbeidspartnere. Selger er heller ikke ansvarlig for nedetid utover bestemmelser i denne avtalen.
Kunden er selv ansvarlig for at alle opplysninger som skal fylles ut for bruk av Bilbuddy.no er fullstendige og riktige. Kunden er også ansvarlig for bruken av kjørebøkene som genereres fra Bilbuddy.no(Webtjenesten) i sine regnskaper. Bilbuddy AS har gjennom grundig evalueringsarbeid utviklet et system som vi mener tilfredsstiller de formelle krav som myndighetene stiller til en kjørebok. Bilbuddy AS kan imidlertid ikke holdes erstatningsansvarlig for det tilfelle at skattemyndighetene i en konkret sak kommer til at kjøreboken ikke tilfredsstiller de formelle kravene.

Bilbuddy AS er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved registreringen som skyldes enten at GPS-enheten ikke mottar tilstrekkelig satellittdata eller at kjøretøyet befinner seg utenfor GPS-nettets dekningsområdet.

Bilbuddy AS er heller ikke ansvarlig for tap som skyldes eksterne forhold som f.eks. naturkatastrofer, streik, lockout eller offentlige myndigheters pålegg eller inngrep.
Bilbuddy AS sitt økonomiske ansvar etter denne avtale er begrenset til det til enhver tid gjenstående innbetalte forskudd for angjeldende avtaleperiode.
Personvern

Det er kun den registrerte bruker som får tilgang til den registrerte Bilbuddy.no- konto.
Kunden og bruker er selv ansvarlig for at brukernavn og passord som gir tilgang til Bilbuddy- konto, er utilgjengelig for andre.

Informasjon om kunden som er hentet inn av selger i forbindelse med denne avtale, vil til enhver tid bli behandlet etter gjeldende lover og regler for behandling av slike opplysninger. Personopplysninger blir brukt av Zino Communications AS til å administrerer kundeforholdet, gjennomføring av leveranse av tjenesten og fakturering. Bilbuddy AS har også rett til å informere Bilbuddy-abonnenter om andre produkter i regi av Bilbuddy AS eller i regi av Bilbuddy AS sine samarbeidspartnere.

Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret på deg som kunde hos Bilbuddy. Ved henvendelse til Bilbuddy AS vil Kunden få opplysninger om det som er registrert og hva disse personopplysningene brukes til.

Det tas forbehold om at Bilbuddy AS vil kunne være forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter i samsvar med pålegg fra offentlige myndigheter om slik utlevering.


TvisterDenne avtalen er i sin helhet underlagt norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen og rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 1 måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelige norske domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Registrer